News
16. 08. 2007, 11:56:56
New PAIDEIA
Dear readers,
this year’s volume of the e-journal PAIDEIA is effected by an implementation of a new redaction system. This new system will bring benefits not only to editors but also to the users. A new section, „News“, will be available, as will be a discussion forum for registered users.
 
Beginning with this year’s volume the texts will be accessible in html format, as well as in the PDF format. To use the PDF format an Acrobat Rader program needs to be installed.
 
This year’s volume will be abbreviated into two double-issues and testing of the new system will be continuous. Gradually the “Useful Links” section will be enhanced and the text in the archive section will be reformatted.
 
We apologize to readers and authors for any failures, mistakes and delays. We hope the new system will soon prove its usefulness to all associated with PAIDEIA.
 
Vážení čtenáři,
letošní ročník e-journalu PAIDEIA je poznamenán implementací nového systému. Ten má usnadnit redakční práci a bude mít přínos i pro uživatele. Mj. zavádí rubriku aktualit (News) a umožní zaregistrovaným zájemcům diskutovat.
 
Od letošního ročníku budou texty přístupné jak v html, tak ve formátu PDF. Ke čtení dokumentu ve formátu PDF je třeba program Acrobat Reader.
 
Letošní ročník však bude zkrácen do dvou dvojčísel a provoz systému bude průběžně testován. Postupně bude rozšiřována rubrika Useful Links, zároveň budou přeformátovány texty v archivu.
 
Za vzniklá zpoždění, chyby a výpadky se čtenářům i autorům textů omlouváme!
 
 www.filosofie.cz