News
13. 04. 2008, 15:51:33
International Conference Ethos in Education, Art and Sport
Prague, May 15, 2008, 9.00, Faculty of Education at Charles University, Myslíkova 7, Prague 1:
Department of Civics and Philosophy of Faculty of Education at Charles University and Czech Olympic Academy will hold the annual international conference. The theme Ethos in Education, Art and Sport again resumes on the four previous topics: Areas of Understanding in Education, Art and Sport (2002), Responsibility in Education, Art and Sport (2003), Pragma as creative human Act in Education, Art and Sport (2004) and The Movement in Education, Art and Sport (2005), Violence in Education, Art and Sport (2006) and Values in Education, Art and Sport (2007). 
 
 
Mezinárodní konference Ethos ve výchově, umění a sportu
 
Praha, 15. května 2008, 9.00, UK PedF, Myslíkova 7, Praha 1:
Katedra občanské výchovy a filosofie UK PedF spolu s Českou olympijskou akademií pořádají tradiční květnovou mezinárodní konferenci. Letošní téma Ethos ve výchově, umění a sportu opět navazuje na ta předchozí: Prostory porozumění ve výchově, umění a sportu (2002), Odpovědnost ve výchově, umění a sportu (2003), Pragma jako tvůrčí lidský čin ve výchově, umění a sportu (2004) a Pohyb ve výchově, umění a sportu (2005), Násilí ve výchově, umění a sportu (2006) a Hodnoty ve výchově, umění a sportu (2007.)
 
 www.filosofie.cz