News
26. 05. 2008, 11:11:07
Lecture Ethics and Transformation of Health Care
The Academy of Medical Ethics and the Czech Medical Association of Jan Evangelista Purkyně takes the liberty of inviting you to join us at a prestigious lecture of Professor Daniel Callahan, PhD.
 
Ethics and Transformation of Health Care
 
28th May 2008, at 10,00 a. m.
Novoměstská radnice, Karlovo náměstí, Prague 2
 
Professor Callahan is one of the founders of medical ethics in the USA and will be awarded a doctor honoris causa degree by the Charles University on 28th May 2008 at 2 p. m. at Karolinum.

 
Akademie lékařské etiky a Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
si dovoluje pozvat vás na slavnostní přednášku
prof. Daniela Callahana, PhD., jednoho ze zakladatelů lékařské etiky v USA,
na téma

Ethics and transformation of health care
 
28. května 2008, od 10,00 hodin
Novoměstská radnice, Karlovo náměstí, Praha 2 (při příležitosti udělení titulu Dr. h. c. Univerzitou Karlovou
v Karolinu 28. května ve 14,00 hodin)
 
 www.filosofie.cz