News
6. 12. 2008, 15:28:28
Publishing house OIKOYMENH published a book of Radim Palouš Heretical School
Publishing house OIKOYMENH published a book of the Emeritus Rector of Charles University Professor Radim Palouš Heretical School. The work is a philosophical study on transformation of school into an institution determined by todays technological civilisation. Author focused on Socrates, Comenius, Fink, Lévinas, Ricoeur, Schaller and Patočka. Palouš also deals with a problem of toleration, with present time as worldage and with development of school.

Nakladatelství OIKOYMENH vydalo knihu Radima Palouše Heretická škola

Nakladatelství OIKOYMENH vydalo knihu emeritního rektora Univerzity Karlovy profesora Radima Palouše Heretická škola. Práce je filosofickou studií o proměně školy na instituci určovanou dnešní technovědnou civilizací. Autor věnuje pozornost Sókratovi, Komenskému, Finkovi, Lévinasovi, Ricoeurovi, Schallerovi a Patočkovi. Též pojednává o problému tolerance, o současném věku jako světověku a o školském vývoji.

(Heretická škola. O filosofii výchovy ve světověku a Patočkově pedagogice čili filipika proti upadlé škole, OIKOYMENH, Praha 2008, 95 s., ISBN 978-80-7298-302-5.)
 
 www.filosofie.cz