News
27. 05. 2009, 21:13:41
17th Symposium on Medical Ethics
The Center for Bioethics at ÚHSL 1. LF UK and the Association of Medical Ethics Czech Medical Association of Jan Evangelista Purkyně will hold the 17th symposium on medical ethics:
 
Catharsis, Ethics and Psychotherapy

Lékařský dům, Sokolská 31, Prague 2, (9.00–16.30).
Lecturers:
Petr Bob, Jiří Růžička, Jitka Vodňanská, Jiří Šimek, Vladimír Vavrda, Wendy Drozenová, Anna Hogenová, Ingrid Strobachová, Jan Payne.
Please contact jpayne@seznam.cz with queries.
 
Centrum pro bioetiku při ÚHSL 1. LF UK, Společnost lékařské etiky, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně pořádají 17. symposium o lékařské etice s námětem Katarze, etika a psychoterapie.
 
Koná se 3. června 2009 v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2 (9.00–16.30).
Přednášející:
Petr Bob, Jiří Růžička, Jitka Vodňanská, Jiří Šimek, Vladimír Vavrda, Wendy Drozenová, Anna Hogenová, Ingrid Strobachová, Jan Payne.
S případnými dotazy se lze obrátit na emailovou adresu jpayne@seznam.cz .
 
 
 www.filosofie.cz