News
11. 08. 2009, 15:01:52
Publishing house Karolinum published a book of Radim Palouš Paradoxes of Education

Publishing house of Charles University Karolinum published a new book of the Emeritus Rector of Charles University Professor Radim Palouš Paradoxes of Education. The key theme integrating nine chapters of text is, as author writes in the introduction, “the paradoxicality of education”, stupendousness, unexpectedness, mystery, limitlessness and ontological openness linked to this eminent human activity. The whole text is penetrated with questions to which, as the author constantly points out, answers in the spirit of Cartesians clare et distincte do not exist. Only humble questioning exists and constant recollection of peripeteia of the European spiritual struggle for education, meaning, truth and goodness.

  

Nakladatelství Karolinum vydalo publikaci Radima Palouše Paradoxy výchovy

 

Nakladatelství Karolinum vydalo novou publikaci Radima Palouše Paradoxy výchovy. Ústředním tématem sjednocujícím devět kapitol textu je, jak autor v úvodu píše „paradoxnost výchovy“, překvapivost, neočekávanost, tajemství, neukončenost a ontologická otevřenost spjatá s touto výsostně lidskou činností. Celý text je prostoupen otázkami, na něž neexistují, a autor na to setrvale upozorňuje, žádné odpovědi v duchu karteziánského clare et distincte. Je jenom pokorné tázání a znovu-zvýznamňování peripetií evropského duchovního zápasu o vzdělanost, smysl, pravdu a dobro.

 

(Paradoxy výchovy, Karolinum, Praha 2009, 112 s., ISBN 978-80-246-1650-6.)

 
 www.filosofie.cz