News
19. 01. 2010, 10:35:15
Publishing house L. Marek issued Miloslav Průka’s book Care for the Oikos

Publishing house L. Marek issued Miloslav Průka’s book Care for the Oikos. Home/House in the History of Ideas. This work focuses on the home/house as the most important locus of human dwelling. The book studies different sides of the subject particularly from standpoint of philosophy, cultural and spiritual tradition, symbolism, history and sociology of culture.

 

Nakladatelství L. Marek v Brně vydalo knihu Miloslava Průky Péče o oikos. Dům v dějinách myšlení. Jádrem knihy je téma domu a domova coby nejdůležitějšího místa lidského pobývání. Téma je pojímáno z hlediska filosofie, kulturní a duchovní tradice, symboliky, historie a sociologie kultury.

 

(Péče o oikos. Dům v dějinách myšlení, L. Marek, Brno 2009, 123 s. ISBN 978-80-87127-19-3.)

 

Obrázek

 
 www.filosofie.cz