News
27. 01. 2011, 21:26:23
Karolinum published a book of Radim Palouš and Zuzana Svobodová Homo Educandus

Publishing house of Charles University Karolinum published a new book of Professor Radim Palouš the Emeritus Rector of Charles University and his disciple Zuzana Svobodová Homo Educandus. Philosophical Fundamentals of Educational Theory. The book brings educational-philosophical reflections on social relevancy of education, about its significance exceeding the immediate sphere of authority (cosmicity), on its time and human bond and about moral determinants. The authors do not refrain from the actual aspects of present times, that offer new technical means.

 

Nakladatelství Karolinum vydalo publikaci Radima Palouše a Zuzany Svobodové Homo educandus. Filosofické základy teorie výchovy

 

Nakladatelství Karolinum vydalo novou publikaci o filosofii výchovy Radima Palouše a jeho žačky Zuzany Svobodové Homo educandus. Filosofické základy teorie výchovy. Přináší pedagogicko-filosofické reflexe o společenské relevanci výchovy, o jejím významu přesahujícím bezprostřední působení (kosmicita), o její časové a lidské vazbě a o morálních determinantách. Autoři se nevyhýbají ani aktuálním zřetelům dnešní doby, která poskytuje nové technické prostředky.

 

(Homo educandus. Filosofické základy teorie výchovy, Karolinum, Praha 2011, 168 s.,

ISBN 978-80-246-1901-9.)

 
 www.filosofie.cz