News
23. 04. 2013, 11:23:49
The International Conference Time in Education, Art and Sport

Social Sciences and Philosophy Department of Faculty of Education at Charles University in Prague and Czech Olympic Academy invite you to participate in the twelfth annual international conference devoted to education, art and sport.

 

The central theme of this year’s conference will be a time in unity and multiplicity of its forms in the spheres of education, arts and sports.

 

May 2, 2013, 9.00, Faculty of Education at Charles University in Prague, M. D. Rettigové 4, Prague 1, 116 39.

 

All papers presented at the conference will be published in the printed proceedings.

 

If you would like to present a paper, please contact professor Anna Hogenová via e-mail to hogen@volny.cz

 

The conference entitled Time in Education, Art and Sport follows our tradition set by eleven previous topics: Areas of Understanding in Education, Art and Sport (2002), Responsibility in Education, Art and Sport (2003), Pragma as Creative Human Act in Education, Art and Sport (2004), The Movement in Education, Art and Sport (2005), The Violence in Education, Art and Sport (2006), Values in Education, Art and Sport (2007), Ethos in Education, Art and Sport (2008), Imagination in Education, Art and Sport (2009), Symbol in Education, Art and Sport (2010), Dialogue in Education, Art and Sport (2011) and Telos in Education, Art and Sport (2012).

 

 

Mezinárodní konference Čas ve výchově, umění a sportu

 

2. května 2013, UK PedF, M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39. (Koná se ve Velkém sále Pedagogické fakulty UK v suterénu od 9 do 17 hodin.)

 

Katedra občanské výchovy a filosofie UK PedF pořádá již dvanáctou mezinárodní konferenci věnovanou výchově, umění a sportu. Ústředním tématem letošní konference bude Čas ve výchově, umění a sportu.

 

Konference navazuje na bohatou tradici mezinárodních konferencí, které rok co rok v diskusi vyzdvihují jedno významné téma sdružující oblasti výchovy, umění a sportu.

 

Mezi českými přednášejícími budou především:

prof. Anna Hogenová (UK PedF), doc. Naděžda Pelcová (UK PedF), doc. Jan Županič (UK PedF), PhDr. Miloslava Blažková, CSc., PhDr. Milena Tichá, CSc.

 
 www.filosofie.cz