News
27. 08. 2013, 21:21:59
In Quest of Czech Philosophy

Readers interested in the Czech philosophical thinking may find two new outstanding publications in bookshops. The unique collection of texts about philosophy during the time of dissident seminars and special issue of The Philosophical Journal: collection of twenty-one studies, presenting some important figures of the Czech modern thinking. The main emphasis is put on philosophers active during the first half of the 20th century up until now.

 

 

Hledání české filosofie

 

Zájemci o české filosofické myšlení najdou na pultech knihkupectví dvě významné publikace. Unikátní sborník textů o filosofii v době disidentských bytových seminářů a mimořádné číslo Filosofického časopisu: knižní publikaci jednadvaceti statí, která představuje některé důležité postavy moderního českého myšlení, přičemž hlavní důraz klade především na filosofy působící od poloviny dvacátého století až do současnosti.

 

BENDOVÁ, Markéta, BOROVANSKÁ, Johana, VEJVODOVÁ, Daniela (eds.). Filosofie v podzemí – filosofie v zázemí. Podoby filosofie v době normalizace a po sametové revoluci. Praha: Občanské sdružení Nomáda, 2013. ISBN 978-80-260-3764-4.

(brožovaná, 412 stran)

 

KOHÁK, Erazim, TRNKA, Jakub (eds.). Hledání české filosofie. Soubor studií. Edice: Filosofický časopis – zvláštní číslo, svazek 2. Praha: Filosofia, 2012. ISBN 978-80-7007-388-9, ISSN 0015-1831.

(vázaná, 388 stran)

 

Filosofie v podzemíobrázek

 

Hledání české filosofieobrázek

 
 www.filosofie.cz