Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 3/III/2006 - Summer 2006

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,

the Summer is over and with the first days of Autumn we are at last releasing the summer issue of our e-journal. The delay was caused by complications with implementation of our new editing software, for which we very much apologize.

Department of Civics and Philosophy of Faculty of Education at Charles University has the pleasure to invite you to an international conference Multiculturality as a Principle of Education.


Venue: 9. 11. 2006, Aula of Faculty of Education, M. D. Rettigové 4, Prague 1, 9.00–18.00.

Program:
1. Morning – Education in multicultural Europe.
2. Afternoon – program is divided into following three sections:
a) Value preconditions of multicultural education,
b) Social, political, economical and cultural aspects of multiculturality,
c) Didactical workshop.

In this issue we are bringing you a study by Dr. Hejlová on interpretation of the phenomena of childhood. From our colleagues at the university in Žilina (Slovakia) we have an interesting contribution about the moral resurgence of a men within the scope of Slovak national emancipation before and after the establishment of Czechoslovakia. Jiří Šlégl commemorated the August anniversary of Milan Machovec (1925–2003) with an article on Machovec’s perception of women. The last text of this issue is an excerpt from the book of Radim Palouš.

Under the section REDAKCE you will find the interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.


Vážení čtenáři,

letošní léto již skončilo a v prvních dnech podzimu teprve vychází letní číslo našeho e-journalu. Za zpoždění způsobené komplikacemi při implementaci nového redakčního systému se vám omlouváme.


Katedra občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty UK vás srdečně zve na mezinárodní konferenci s názvem Multikulturalita jako princip výchovy a vzdělávání.

Datum konání: 9. 11. 2006.
Čas: 9.00–18.00 hod.
Místo konání: aula Pedagogické fakulty UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1.

Program:
1. Společné dopolední zasedání: Výchova a vzdělávání v multikulturní Evropě.
2. Odpolední zasedání ve 3 sekcích:
a) Hodnotové předpoklady multikulturní výchovy a vzdělávání,
b) Sociální, politické, ekonomické a kulturní aspekty multikulturality,
c) Didaktický workshop.

Předposlední letošní vydání přináší studii dr. Hejlové k interpretacím fenoménu dětství. Zajímavý příspěvek k problematice mravní obrody člověka v rámci slovenské národní emancipace před a po vzniku Československa zaslaly autorky z univerzity v Žilině. Jiří Šlégl připomněl srpnové výročí narození Milana Machovce (1925–2003) článkem o jeho pohledu na ženy. Posledním textem třetího čísla je ukázka z knihy Radima Palouše.

V sekci REDAKCE najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz