Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 4/III/2006 - Autumn 2006

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,

on November 6th Anna Hogenová, a philosopher, a pedagogue, a founder of PAIDEIA and a member of the editorial board, and above all an exceptional woman, was designated as a Professor by the President of the Czech Republic. We would like to take this opportunity to congratulate her to this academic honour, as well as to her life jubilee, and devote this issue to her.

The first contribution is therefore a text by Professor Anna Hogenová on Heidegger’s conception of logos, prepared for the spring international forum of daseinsanalysis. Our colleague D. Rybák dedicated his text about Marxism to Prof. Hogenová, M. Fajfr is contemplating a need of reduction. The text by J. Vítek is a response to the November international conference – Multiculturality as a Principle of Education. Three congratulating texts are from M. Jeřábková, J. Novotná and Z. Svobodová. The work of Professor Anna Hogenová is represented by a review of her book On the Philosophy of Performance. The index of articles recapitulates this year’s volume of the e-journal PAIDEIA.

Dear readers, this autumn issue concludes the third annul volume of our e-journal. We wish you peaceful Christmas time, full health and successful year 2007. We hope that PAIDEIA will serve you as a source of inspiration.

Under the section REDAKCE you will find the interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.


Vážení čtenáři,
prezident republiky 6. listopadu jmenoval profesorkou filosofku, pedagožku, zakladatelku e-journalu PAIDEIA a členku jeho redakční rady, ale především výjimečnou ženu – Annu Hogenovou. K akademické hodnosti a k životnímu jubileu, které oslavila několik dní před tím, jí za redakční tým ze srdce blahopřejeme! Toto vydání si jí dovolujeme připsat.

 

Prvním příspěvkem je proto text právě prof. Anny Hogenové o Heideggerově pojetí logu, který byl napsán pro jarní 6. mezinárodní fórum daseinsanalýzy. Kol. D. Rybák věnoval A. Hogenové článek o marxismu, M. Fajfr se zamýšlí nad nutností redukce. Ohlasem listopadové mezinárodní konference s názvem Multikulturalita jako princip výchovy a vzdělávání je text J. Vítka. Do pásma tří blahopřání přispěly M. Jeřábková, J. Novotná a Z. Svobodová a dílo prof. Hogenové představuje recenze její knihy K filosofii výkonu. Letošní ročník e-journalu PAIDEIA rekapituluje článková bibliografie.

 

Milí čtenáři, podzimní číslo uzavírá již třetí ročník našeho e-journalu. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchů v příštím roce 2007. Věříme, že e-journal PAIDEIA v něm bude vaší inspirací.

 

V sekci REDAKCE najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz