Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 3–4/IV/2007 - Autumn 2007

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Otázky jako základ filosofie (Článek)

Autor: Anna Hogenová
Abstract: Questions as the Foundation of Philosophy. (Article) – Responsibility of the modern man is asymmetric, simply totally different in comparison with a moral person of the past century society. Kierkegaard’s idea about the highest level of humanity in the form of “a Christian” is correspondin ...

Nietzsche a křesťanství (Článek)

Autor: Lenka Novotná
Abstract: Nietzsche and Christianity. (Article) – This text is a revision of Nietzsche’s relation to Christianity, to Christian tradition and morality. This relation is known as extremely critical and denouncing, starting with proclaiming of “the death of god”. The text attempts to seek the roots of ...

Meze a omezení: komplexita jako filosofický problém (Článek)

Autor: Jana Dlouhá
Abstract: Boundaries and Constraints: Complexity as a Philosophical Problem. (Article) – The article attempts to reflect the inner character of the environment (described as a “non-object”) and possibilities how to acquire knowledge “about” it. While interested in the context of existence and relati ...

K pojetí „rezignace“ u Komenského (Článek)

Autor: Jan Hábl
Abstract: On Comenius’ Conception of „Resignation“. (Article) – The goal of this brief study is to show that Comenius’ notion of resignation, which is characteristic for his early writings, has got a specifically positive meaning, which is not in contradiction with his emendation ideas of the later ...

Comparative Investigations for Education (Conference paper)

Autor: Oksana Mikhalina
Abstract: Komparativní výzkumy pro vzdělávání. (Referát) – Zkoumání vnímání světa v různých oblastech společenského života je zapříčiněno nejen intenzifikací globálních problémů, ale také intenzivnějšími vzájemnými vztahy a vzájemnou závislostí zemí a lidí současného světa, v důsledku globalizace ek ...

Výchova člověka k multikulturní komunikaci (Referát)

Autor: Lucie Kudová
Abstract: Upbringing of Man towards Multicultural Communication. (Conference paper) – Our mutual aim is to learn to live in a multicultural society, consisting of many different socio-cultural groups. Co-existence with members of minorities must be based on principals of tolerance, respect, dialogue ...

Kulturní relativismus a pluralita kultur jako princip multikulturní výchovy (Referát)

Autor: Luďka Hrabáková
Abstract: Cultural Relativism and Plurality of Cultures as a Principal of Multicultural Education. (Conference paper) – The text focuses on a statement that cultural diversity and cultural differences are not the source of conflicts by themselves. These conflicts are caused by superior approach, mis ...

Multikulturalita v Evropě – o domově, o Sudetech (Referát)

Autor: Markéta Uriánková
Abstract: Multiculturality in Europe – about Home, about Sudetenland. (Conference paper) – Multiculturality is differentiality as a response. This differentiality can be perceived as an abundance of concealed questions and challenges or as a state of threat evoked by yet unknown and strange. Our dai ...

PAIDEIA: ročník IV/2007 (článková bibliografie)

Autor: editor
PAIDEIA: Index of Articles, Volume IV/2007.


 
 www.filosofie.cz