Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 2/V/2008 - Spring 2008

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Je svět (hodnotově) dvojí nebo jeden? (Článek)

Autor: Radim Palouš
Abstract: Is the World (with Respect to Values) Dual or Single? (Article) – During the last 20years of the past century the author attempted to comprehend some of the philosophically relevant views of the modern exact science. During the modern times emerged almost impassable barrier between nature- ...

Ontological Foundation of Human Rights (Article)

Autor: Jan Payne
Abstract: Ontologický základ lidských práv. (Článek) – Koncept lidských práv hraje v současnosti roli náboženství, které je sdíleno téměr všemi lidmi žijícími v demokratických zemích, a přesto jeho základ zůstává skryt. Pokusy ukotvit práva v různých pojetích společnosti všeobecně selhaly. Nicméně j ...

Pokus o nástin dekonstruktivní filosofie výchovy (Článek)

Autor: Marek Fajfr
Abstract: Outline of Deconstructive Philosophy of Education. (Article) – Author is trying to find elements of postmodern philosophy of education based on Jacques Derrida’s thoughts. Is decentred education, education without centre, education as a net possible, and how? It is still more and more obvi ...

Východiska uvažování o post-multikulturní výchově (Článek)

Autor: Petra Morvayová
Abstract: Starting Points of Contemplation about Post-multicultural Education. (Article) – The text deals with starting points, contents and aims of multicultural education as an application of specific discourse affected by situational view on “reality”. Text looks for consequences of this perspect ...

Obraz dítěte, dětskosti a dětské přirozenosti u Jana Amose Komenského – teoretická východiska II (Článek)

Autor: Martin Šístek
Abstract: The Image of a Child, Childishness and Childish Nature as Perceived by Jan Amos Comenius – Theoretical Sources II. (Article) – From the sixteenth to the eighteenth century gradually a new perception of what is a child and what is its role in the realm of human and super-human intentions to ...

Janusz Korczak a právo dítěte na úctu (Článek)

Autor: Anna Bystrzycká
Abstract: Janusz Korczak and the Right of a Child for Respect. (Article) – Janusz Korczak was at the beginning of the 20th century requesting the right of respect for children. He raised this issue as a humanist and specialized pedagogical advisor at a court for under aged. Today there are many diff ...

Erazim Kohák – Svoboda, svědomí, soužití. Kapitoly z mezilidské etiky, SLON, Praha 2004, 216 s. (Recenze)

Autor: Věra Jirásková
Abstract: Erazim Kohák: Freedom, Conscience, Coexistence. Chapters of Interhuman Ethics. (Book review) – Uniqueness of this publication lies in the fact that it is not only a systematic overview, or a mere compilation of ethical reflections aimed at one specific problem or theme of ethics, but it co ...


 
 www.filosofie.cz