Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 2/V/2008 - Spring 2008

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,

another academic year is slowly coming to the end and summer holidays are near. We, at PAIDEIA, believe that the published articles will become a source of inspiration for upcoming exams.

 

Our spring issue brings a contemplation of Professor Radim Palouš about the current state of science. Jan Payne was searching for the ontological foundation of human rights. Two contributions are directly addressing the topic of education: Marek Fajfr tried to outline the deconstructive philosophy of education and Petra Morvayová analyzed the resources of post-multicultural education. Further you will find the second and final part of the article by Martin Šístek about the picture of a child in the work of J. A. Comenius; Anna Bystrzycká is commemorating the humanist Janusz Korczak and Věra Jirásková wrote a book review of Erazim Kohák’s book.

 

Under the section IMPRINT you will find the interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.

 

 

Vážení čtenáři,

další akademický rok se pomalu chýlí ke konci a blíží se letní prázdniny. Věříme, že vydané texty budou inspirací pro zkouškové období.

 

Jarní číslo přináší zamyšlení prof. Radima Palouše nad současným stavem vědy a Jan Payne hledal ontologické základy lidských práv. K tématu výchovy se výslovně obracejí dva příspěvky: Marek Fajfr se pokusil o nástin dekonstruktivní filosofie výchovy a Petra Morvayová uvažovala o východiscích post-multikulturní výchovy. Dále v tomto čísle najdete dokončení textu Martina Šístka o obrazu dítěte u J. A. Komenského, připomínku humanisty Janusze Korczaka od Anny Bystrzycké a recenzi knihy Erazima Koháka od Věry Jiráskové.

 

V sekci IMPRINT najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.

 


 
 www.filosofie.cz