Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 3–4/V/2008 - Autumn 2008 – monothematic issue on Family

Editorial

Autor: Mikuláš Horský

Dear readers,

 

also in the year 2009 we sincerely hope you all have sufficient time for constructive contemplation. PAIDEIA deserves a special place amongst your reading material! On behalf of the editorial department of PAIDEIA I apologise, for not having produced an edition the last quarter. As a compensation, this is a double issue and includes an output of a conference concerning a project Introduction of the new educational subject The Sociology of the Family: grant no. FR VŠ 285/2007”.

 

As a new editor of PAIDEIA I would like to stress the continued commitment of the editorial team to diligence and care in the preparation of this and future issues.

 

You will see that this monothematic double issue focuses on contributions which are about family problems. Oriental family models are presented in a contribution of Věra Halászová – The Dependence of the Contemporary Japanese Family on the Traditional Ideal Type and also in a contribution of Markéta Dvořáková – Family in the Islamic Tradition. The historical view concerning the development of the family is presented by two further contributions, the author of the first contribution is Miloslava Blažková, The Development Europeans Family in Artistic Context and the author of the second is Stanislav Holubec, Working Class Families in Prague 1918–1938. How to effectively present the subject of family problems is an issue analysed by Michaela Bloudková Dvořáková in her article Family as a Topic of Instruction. Finally, the phenomenological consequences of family and home are considered in some depth by Anna Hogenová in her study Home as a Problem. The Phenomenon of Home is a topic and the name of an article of Naděžda Pelcová.

 

I wish all readers of PAIDEIA very pleasant time while reading this monothematic double issue.

 

 

Vážení čtenáři,

 

i v roce 2009 si Vám dovolujeme popřát mnoho času k zamyšlení. Budiž toho důkazem, že předkládáme další vydání našeho časopisu. Za redakci e-journalu PAIDEIA přijměte prosím omluvu za určitý výpadek v periodičnosti jeho vydávání, zaviněný personálními důvody. Konečně nyní čtete monotematické dvojčíslo věnované problematice rodiny. Je výstupem z konference k projektu Zavedení výukového předmětu Sociologie rodiny: číslo grantu FRVŠ 285/2007.

 

Tým, který o e-journal PAIDEIA pečuje a připravuje jej pro Vás, se rozrostl o nového editora, jenž je autorem těchto řádek.

 

V tomto monotematickém dvojčísle naleznete příspěvky zabývající se problematikou rodiny z mnoha různých úhlů. Zahraničních modelů rodiny se týkají studie Věry Halászové (Závislost současné japonské rodiny na tradičním ideálním typu) a Markéty Dvořákové (Rodina v islámské tradici). Historický pohled na vývoj rodiny představují dva příspěvky; autorkou prvního, Vývoj vztahů v evropské rodině a jeho obraz v dobovém umění, je Miloslava Blažková. Autorem rozsáhlé studie Dělnická rodina v Praze 1918–1938. Struktura, fungování, vztahy je Stanislav Holubec. O tom, jakým způsobem přistupovat k problému rodiny ve výuce, píše ve svém příspěvku Rodina jako téma oborové didaktiky Michaela Bloudková Dvořáková a nad fenomenologickými konsekvencemi rodiny a domova se zamýšlí prof. Anna Hogenová ve své studii Domov jako problém. Fenomén domova tematizuje i stejnojmenný text doc. Naděždy Pelcové.

 

Všem čtenářům přeji příjemné chvíle strávené s naším časopisem.


 
 www.filosofie.cz