Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 1/VI/2009 - Winter 2009

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,

 

summer holidays will be framed by two editions of the e-journal PAIDEIA. The first one brings a comparison of attitudes of Peter Hacker and Paul Churchland prepared by Renia Gasparatou of the University of Patras. Tomáš Grulich writes about a concept of the perfect language for Comenius and Leibniz. Martin Semerád examines the Pythagorean Theorem and Miloslav Průka contemplates a conception of house, home and place in archaic societies. The first issue of the sixth volume is concluded with a paper on moral education by Professor Radim Palouš.

 

The second issue that is currently in preparation will be available to our readers already during this summer. We believe that all texts will be of great inspiration to our readers.

 

Under the section IMPRINT you will find the interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.

 

 

Vážení čtenáři,

 

letošní letní prázdniny orámují hned dvě vydání e-journalu PAIDEIA. První z nich přináší srovnání postrojů Petera Hackera a Paula Churchlanda, které připravila Renia Gasparatou z univerzity v Patrasu. Tomáš Grulich píše o pojetí dokonalého jazyka u Komenského a Leibnize, Martin Semerád zkoumá Pythagorovu větu a Miloslav Průka se zabývá pojetím domu a domova v archaických společnostech. První číslo šestého ročníku uzavírá text přednášky profesora Radima Palouše o mravní výchově.

 

Druhé letošní číslo, které již připravujeme, nabídneme čtenářům ještě během prázdninového období. Věříme, že všechny texty přinesou čtenářům hodně inspirace.

 

V sekci IMPRINT najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz