Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 2/VI/2009 - Spring 2009

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,

 

the summer is slowly entering its last stage and e-journal PAIDEIA offers a few interesting articles. Contribution by Jana Dlouhá contemplating the problem of the “Whole” in the context of education is followed by the second part of Tomáš Grulich’s extensive study about a concept of the perfect language for Comenius and Leibniz, Zbyněk Zicha’s extensive work about philosophy of education will be published in two parts, Petr Drukula’s article is focused at art and last but not least is the reflection of Mikuláš Horský on human imagination.

 

The next issue will be devoted to the upcoming jubilee of the nestor of Czech philosophy of education, Professor Radim Palouš.

 

Under the section IMPRINT you will find our interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.

 

 

Vážení čtenáři,

 

letošní léto se pomalu chýlí ke konci a před začátkem nového semestru přináší e-journal PAIDEIA několik nových zajímavých textů. Příspěvek Jany Dlouhé, který se zabývá problémem celku v kontextu vzdělávání, druhou část obsáhlé studie Tomáše Grulicha o pojetí dokonalého jazyka u Komenského a Leibnize; dále naopak první část z rozsáhlejší práce Zbyňka Zichy o filosofii výchovy, na umění zaměřený text Petra Drkuly a úvahu Mikuláše Horského o lidské představivosti.

 

Příští vydání bychom rádi věnovali blížícímu se významnému životnímu jubileu nestora české filosofie výchovy, profesora Radima Palouše.

 

V sekci IMPRINT najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz