Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 1/VII/2010 - Winter 2010

Editorial

Autor: Mikuláš Horský

The Application of Bloom’s Taxonomy in the Research of the Junction between Comprehensive and High School from the Viewpoint of Education of Critical Thinking(Article)

Autor: Ona Visockienė, Vilija Dabrišienė
Abstract: Aplikace Bloomovy taxonomie ve výzkumu propojení základních a vysokých škol z hlediska výchovy ke kritickému myšlení. (Článek) – Kritické myšlení při vzdělávání je velmi důležité jak v základních školách, tak na nejvyšším stupni vzdělávací soustavy. Nicméně problém výchovy ke kritickému my ...

Pavel Florenskij a Andrej Bělyj – magie slova a symbolu I (Článek)

Autor: Lenka Naldoniová, Jan Vorel
Abstract: Pavel Florenskij and Andrey Belyj – The Magic of Word and Symbol. (Article) – Symbolists inspired by Plato understood word ontologically – word interconnects higher substance with a thing placed in the phenomenal world and thus it changes the thing according to the perfect idea. An exquisi ...

Filosofie výchovy mezi vědami (a intence celku) II (Článek)

Autor: Zbyněk Zicha
Abstract: Philosophy of Education between Sciences (and Intention of the Whole) II. (Article) – The article deals with a problem of relationship between the philosophy of education and science in general terms. Author attempts to reflect the situation of Czech philosophy of education and explain it ...

Pravda ve vědě, či věda v pravdě? Reflexe díla Emanuela Rádla v české filosofii (Článek)

Autor: Jana Dlouhá
Abstract: Scientific Truth or Truthful Science? Reflection of Emanuel Rádl’s Works in Czech Philosophy. (Article) – Emanuel Rádl, a prominent naturalist and Czech philosopher in early 20th century, in his time had to deal with the influence of positivism on the thinking of not only scientific, but a ...

Stanislav Polák – T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 4 (1900–1914), Masarykův ústav AV ČR, Praha 2005, 712 s. (Recenze)

Autor: Pavel Žďárský
Abstract: Stanislav Polák: T. G. Masaryk. Towards Ideal and Truth 4 (1900–1914). (Book review) – The most extensive volume of the planned 6 volume modern bibliography of Tomáš G. Masaryk – the most detailed work yet published. The forth volume continuously reassumes the events and battles described ...


 
 www.filosofie.cz