Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 1/VII/2010 - Winter 2010

Editorial

Autor: Mikuláš Horský

Dear readers,

 

we wish you a great start in 2010, many memorable moments and exciting endeavors.

 

Two authors from Lithuania, Ona Visockienė and Vilija Dabrišienė, offer an application of Bloom’s taxonomy in education to critical thinking in their English written article. We have also received an article from University of Ostrava by authors Lenka Naldoniová and Jan Vorel, in this issue we publish the first part of this article, in which you can read about Pavel Florenskij, a Russian philosopher and a prominent member of the Russian Symbolism movement, and about his thinking of word and antinomy. This year’s first issue of Paideia eventually offers second part of Zbyněk Zicha’s article, in which the author asks if the special sciences may be involved in philosophy of education. Jana Dlouhá investigates possibility of moral science and finds it on Emanuel Rádl’s conception of Good. The first issue of this year is supplemented by Pavel Žďárský’s book review of Stanislav Polák’s biography T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou.

 

We hope you will find our articles inspiring.

 

Under the section IMPRINT you will find our interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.

 
 

Vážení čtenáři,

 

zdravíme Vás v novém roce 2010 a přejeme Vám mnoho šťastných chvil. Doufáme, že k těmto chvílím přispěje i četba našeho časopisu.

 

Dvojice autorek z Litvy Ona Visockienė a Vilija Dabrišienė nabízí ve svém anglicky psaném článku využití Bloomovy taxonomie při výchově ke kritickému myšlení. Z Ostravské univerzity jsme obdrželi text dvojice autorů Lenky Naldoniové a Jana Vorla, ze kterého v tomto čísle publikujeme první část zabývající se pojetím jména a antinomie u ruského filosofa a teoretika symbolismu Pavla Florenského. Až v prvním letošním čísle přinášíme dokončení článku Zbyňka Zichy, ve kterém si autor klade otázky, zda a jak se může filosofie výchovy otevírat různým vědám speciálním. Jana Dlouhá se ve svém příspěvku ptá po možnosti morální vědy – řešení ukazuje na originální koncepci dobra u Emanuela Rádla. První číslo letošního roku doplňuje recenze Pavla Žďárského, ve které nám přiblíží čtvrtý svazek biografie Stanislava Poláka T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou.

 

Přejeme Vám inspirativní čtení.

 

V sekci IMPRINT najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz