Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 3/VII/2010 - Summer 2010

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Das Wahrheitsgeschehen und Selbstsein (Article)

Autor: Anna Hogenová
Abstract: Vyvstávání pravdy a problém toho, co zakládá jáství (Selbstheit). (Článek) – Článek se zabývá fenoménem „Selbst“ (samo) z fenomenologického hlediska. Problém pravdivosti našeho „Selbst“ (samo) je jedním z nejtěžších úkolů filosofie od jejího počátku. „Selbst“ (samo) je tak blízko, že nemůž ...

Problém etiky jako problém praxe u Jaroslavy Peškové II (Článek)

Autor: David Rybák
Abstract: The Problem of Ethics as a Problem of Practice in Jaroslava Pešková’s Philosophy II. (Article) – This article deals with the development of Jaroslava Pešková’s thinking about practice and ethics. In philosophy of creative marxists thinkers in sixties, there is an important common horizon o ...

Čas a výchova: z trvání k času (Článek)

Autor: Zuzana Svobodová
Abstract: Time and Education: from Duration to Time. (Article) – In her present article, Zuzana Svobodová explores the relationship of time, education and tradition. She asks about the nature or essential characteristics of the phenomenon of tradition, time, conversion and education. In the central ...

Problematika smyslu lidského života v díle Milana Machovce (Článek)

Autor: Jiří Šlégl
Abstract: Die Problematik des Sinnes des Menschenlebens im Werk von Milan Machovec. (Article) – Das Hauptthema des Machovecs philosophischen Anstrengen war das Suchen der Bedeutung des Menschenlebens. Diese Problematik können wir auf drei Hauptthemen teilen. 1) Die marxistische Lösung (1946–1964), 2 ...

Dům jako symbol světa (Článek)

Autor: Miloslav Průka, Martina Průková
Abstract: House/Home as a Symbol of the Word. (Article) – This work focuses on the house/home as the most important locus of human dwelling, the place where through the ages humans were born and died.


 
 www.filosofie.cz