Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 3/VII/2010 - Summer 2010

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,

 

at the end of the summer holidays, on August 23rd, we commemorated an unachieved 85th birth jubilee of the prominent Czech philosopher Prof. Milan Machovec. The third issue of e-journal PAIDEIA therefore brings among other topics a short reflection of one of Machovec’s most pivotal theme, his search of the meaning of human life.

 

Anna Hogenová studies the problem of emerging of ego, from the phenomenological view. Further, we bring a completion of a study about thinking of Jaroslava Pešková, written by David Rybák, and a contemplation of Zuzana Svobodová on relation among time, education and tradition. The text on Machovec’s conception of the meaning of human life is written by Jiří Šlégl. This issue is concluded by another conception of house/home from authors Miloslav and Martina Průkovi.

 

Under the section IMPRINT you will find our interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.

 

 

Vážení čtenáři,

 

téměř na samém konci prázdnin jsme si 23. srpna připomněli nedožité 85. výročí narození předního českého filosofa Milana Machovce. Třetí letošní číslo e-journalu PAIDEIA tak přináší mimo jiné i krátké ohlednutí za jedním ze stěžejních Machovcových témat: za jeho hledáním smyslu lidského života.

 

Anna Hogenová se v tomto vydání zabývá problémem vyvstávání pravdy a jáství z fenomenologikého hlediska. Dále přinášíme dokončení studie o myšlení Jaroslavy Peškové od Davida Rybáka a zamyšlení Zuzany Svobodové nad vztahem času, výchovy a tradice. Text o problematice smyslu lidského života u Milana Machovce vyšel z pera Jiřího Šlégla a číslo uzavírá další z pohledů na dům a domov od Miloslava a Martiny Průkových.

 

V sekci IMPRINT najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz