Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 1/VIII/2011 - Winter 2011

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Sport und Lebenskunst. Gibt es eine Zukunft für das antike Ideal? (Článek)

Autor: Gunter Gebauer
Abstract: Sport a umění žít. Má antický ideál budoucnost? (Article) – Text se zabývá fenomenologickými aspekty sportu, výkonnosti atletů a vztahem mezi autentickým životem a pěstováním sportu.

Výchova k odvaze a odvaha vychovávat (Článek)

Autor: Naděžda Pelcová
Abstract: Education to Courage and Courage to Educate. (Article) – The paper analyzes one of the original human experiences, the joy of the event, which is based on the possibility of education even in such difficult positions, such as the ability to teach courage, or courage to educate.

„Být pro druhého“: Filosofický kontext péče o uprchlíky v díle Emmanuela Lévinase (Článek)

Autor: Markéta Bačáková
Abstract: To Be for the Other: Phlilosophical Context of Care for Refugees in Work of Emmanuel Lévinas. (Article) – The philosophical contemplation over the question of care for refugees is not merely an academic task. The main importance lies in the deeper understanding of my own responsibility fo ...

Etická výchova jako cesta z omezené každodennosti (Článek)

Autor: Zuzana Svobodová
Abstract: Ethics as a Way out of an Ordinary and Limiting Order of Things. (Article) – The author reflects upon the current state of ethics education in Czech schools, in the context of curricula used in other countries of the European Union. Pointing to the recommendations of the famous Czech phil ...

Sókratés a Buddha (Článek)

Autor: Edmund Husserl
Abstract: Socrates and Buddha. (Article) – Czech translation of fragment from Husserl’s heritage with translator’s introduction. Husserl’s text, signature B I 21 from January 1926 was published in a journal Husserl Studies (2010, n. 26, pp. 1–17).

Oznámení o založení občanského sdružení CEUPES (CENTRAL EUROPEAN PHILOSOPHY OF EDUCATION SOCIETY) (Zpráva)

Autor: David Rybák
Abstract: An announcement about foundation of CEUPES society (CENTRAL EUROPEAN PHILOSOPHY OF EDUCATION SOCIETY), whose mission is to unite the representatives and sympathizers of philosophy of educatin in the Central-European region. The initiative originated at Faculty of Education at Charles Unive ...


 
 www.filosofie.cz