Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 1/VIII/2011 - Winter 2011

Oznámení o založení občanského sdružení CEUPES (CENTRAL EUROPEAN PHILOSOPHY OF EDUCATION SOCIETY) (Zpráva)

Autor: David Rybák
Abstract: An announcement about foundation of CEUPES society (CENTRAL EUROPEAN PHILOSOPHY OF EDUCATION SOCIETY), whose mission is to unite the representatives and sympathizers of philosophy of educatin in the Central-European region. The initiative originated at Faculty of Education at Charles University in Prague, Faculty of Education of Trnava University and Wydział Pedagogiki in Łódź. The attachments include statutes, program and application forms in Czech language.


Programové prohlášení (PDF 53 KB)

 

Stanovy sdružení (PDF 54 KB)

 

Přihláška pro fyzickou osobu (PDF 18 KB)

 

Přihláška pro právnickou osobu (PDF 16 KB)

 

 

Oznamujeme založení občanského sdružení CEUPES, (Central European Philosophy of Education Society), jehož posláním je slučovat představitele i příznivce filosofie výchovy ve středoevropském prostoru. Iniciativa se zrodila na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty Trnavské univerzity a Wydziału Pedagogicznego v Lodži.

 

Stanovy sdružení, programové prohlášení a cíle sdružení, složení prezídia a přihlášky za člena občanského sdružení najdete na webových stránkách Katedry občanské výchovy a filosofie UK PedF. Členské příspěvky jsou ve výši 0,- Kč.

 

 

Přihlášky zasílejte prosím na adresu:

 

Univerzita Karlova v Praze

Pedagogická fakulta

CEUPES (KOVF)

M. D. Rettigové 4

110 00 Praha 1

Česká republika

 

k rukám

doc. PhDr. Naděždy Pelcové, CSc.

nebo

Mgr. Davida Rybáka, Ph.D.


 
 www.filosofie.cz