Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 1/VIII/2011 - Winter 2011

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,

 

we consider the current publication of e-journal PAIDEIA significant due to an announcement of foundation of CEUPES society (Central European Philosophy of Education Society), whose mission is to unite the representatives and sympathizers of philosophy of education in the Central-European region.

 

This issue includes a text of Prof. Gunter Gebauer from Freie Universität Berlin on the subject of Sport and Art of Living. Doc. Naděžda Pelcová ponders education to courage and courage to educate, Markéta Bačáková is raising an appeal to care for refugees on the grounds of Lévinas’ thinking and Zuzana Svobodová writes about education ethics in the Czech Republic. The scientific texts are concluded by an outstanding contribution – Husserl’s text Socrates and Buddha translated by David Rybák. The notified information about CEUPES foundation may be found at the end of this issue.

 

Under the section IMPRINT you will find our interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.

 

 

Vážení čtenáři,

 

předložené vydání e-journalu PAIDEIA považujeme za významné především vzhledem k oznámení o založení občanského sdružení CEUPES, (Central European Philosophy of Education Society), jehož posláním je slučovat představitele i příznivce filosofie výchovy ve středoevropském prostoru.

 

V čísle najdeme text prof. Guntera Gebauera z Freie Universität Berlin na téma Sport a umění žít. Doc. Naděžda Pelcová se zamýšlí nad výchovou k odvaze a odvahou vychovávat, Markéta Bačáková vznáší apel k péči o uprchlíky z hlediska Lévinasova myšlení a Zuzana Svobodová píše o etické výchově v ČR. Odborné texty uzavírá mimořádný příspěvek, kterým je Husserlův zlomek Sókratés a Buddha v překladu Davida Rybáka. Avizovanou zprávu o založení sdružení CEUPES najdeme v samotném závěru vydání.

 

V sekci IMPRINT najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz