Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 4/VIII/2011 - Autumn 2011

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,

 

this issue concludes already the eighth volume of e-journal PAIDEIA. Again, it brings inspirational texts: Rastislav Nemec ponders the benefit of the contribution of religious element to education according to A. N. Whitehead. Jan Hábl discusses the problem of epistemological foundationalism; special educator Tereza Skákalová philosophically touches the life of persons with hearing impairments and Karel Kukla questions whether evil lies in identity. The volume VIII of e-journal PAIDEIA is resumed in the Index of Articles.

 

Under the section IMPRINT you will find our interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.

 

 

Vážení čtenáři,

 

toto číslo uzavírá již osmý ročník e-journalu PAIDEIA. Opět přináší inspirativní texty: Rastislav Nemec se zamýšlí nad přínosem náboženského elementu ke vzdělávání z hlediska A. N. Whiteheada. Jan Hábl pojednává o problému epistemologického fundacionalismu, speciální pedagožka Tereza Skákalová se filosoficky dotýká života osob se sluchovým postižením a Karel Kukla si klade otázku, zda tkví zlo v identitě. Osmý ročník e-journalu PAIDEIA rekapituluje článková bibliografie.

 

V sekci IMPRINT najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz