Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 1–2/IX/2012 - Spring 2012

Editorial

Autor: Mikuláš Horský

Filosofie a metafyzika u Heideggera a Kierkegaarda (Článek)

Autor: Jiří Olšovský
Abstract: The Philosophy and Metaphysics by Heidegger and Kierkegaard. (Article) – This article deals with the question on the account of philosophy and metaphysics by Heideggeer and Kierkegaard. The effort to achieve sagacity has disappeared from philosophy, and now only the mechanical enterprise r ...

Biologické a kultúrne predpoklady človeka ako mravnej bytost (Článek)

Autor: Monika Zimovčáková
Abstract: Biological and Cultural Prerequisites of Man as Moral Human Beings. (Article) – One of the problems Fromm was dealing with during his life was the conflict of the good and evil in the life of a contemporary man. While studying psychoanalysis, breakdown of the values in the two World Wars l ...

‘The World as a Paratactic Aggregate’ – Feyerabend’s interpretation of Archaic Age (Článek)

Autor: Luděk Brouček
Abstract: Svět jako parataktický agregát – Feyerabendova interpretace archaického věku. (Article) – Text se zaměřuje na Feyerabendovu interpretaci archaického řeckého myšlení. Feyerabend předkládá pre-racionální epistemologický rámec pojetí „parataktického agregátu“. Feyerabendova myšlenka je založe ...

Klíč k pravdivému poznávání. Filosofie výchovy a přínos studia myšlenek B. Spinozy (Článek)

Autor: Karel Kukla
Abstract: Key to True Knowledge. Philosophy of Education and Contribution of Thought Studies of B. Spinoza. (Article) – The paper is exploring the key to unlock the truth that each of us clutching in his hand. Author examines three different Spinoza’s kinds of knowledge. He begins with inadequate pe ...

Fenomén násilí a dítě (Článek)

Autor: Jiřina Víravová
Abstract: Phenomenon of Violence and Child. (Article) – Reflection on the phenomenon of violence in a society-wide context in relation to children presents to an unstable field full of controversial issues and open answers. Critical approach to the phenomenon of violence outlines the forms of its ma ...

Počiatky činnosti Referátu ministerstva školstva a národnej osvety Československej republiky (Článek)

Autor: Jarmila Zacharová
Abstract: The Beginnings of Operation of Department of the Ministry of Education and National Enlightenment of the Czechoslovak Republic. (Article) – The formation of Czechoslovak republic presented historical turn in modern history of Slovak and Czech nations. This act was particularly significant ...

Characteristic Purposes of Professional Sports (Conference paper)

Autor: Alexander Pavlovič Škljarenko, Tatiana Grigorjevna Kovalenková
Abstract: Charakteristická účelovost profesionálního sportu. (Referát) – Příspěvek popisuje aspekty sportovní profesionalizace, které vedou k vůli vyhrávat za všech okolností, bez ohledu na následky pro člověka.

Victory of any Valuable as the Antihumane Purpose of Sports (Conference paper)

Autor: Tatiana Grigorjevna Kovalenková, Alexander Pavlovič Škljarenko
Abstract: Vítězství za každou cenu jako protilidský cíl sportu. (Referát) – Příspěvek řeší problém komercionalizace sportu v moderní společnosti a její důsledky na atlety jako osoby.

The Purposes and Principles of Modern Sports (Conference paper)

Autor: D. A. Uljanov, L. Pašková, A. P. Škljarenko, T. G. Kovalenková
Abstract: Cíle a principy moderních sportů. (Referát) – Příspěvek popisuje aspekty sportovní profesionalizace, které vedou k vůli vyhrávat za všech okolností, bez ohledu na následky pro člověka.


 
 www.filosofie.cz