Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 2/X/2013 - Spring 2013

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,

 

the second issue of this year is opened by an extensive study of Andrea Fleischerová Hermeneutical method of enthusiastic experience in the way of poetic speaking. At least in the PDF format the relevant quotations were left in the Greek alphabet. For the html text they were, as up to now, transcribed to the Latin letters for technical reasons. In this practice we would like to continue. Monika Zimovčáková focused on the problem of character orientation in the work of Erich Fromm, David Rybák treated the educational aspect of phenomenological reduction and Lucie Vacková introduced daseinsanalysis group consulting.

 

Under the section IMPRINT you will find our interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.

 

 

Vážení čtenáři,

 

druhé letošní číslo otevírá rozsáhlá studie Andrey Fleischerové Hermeneutický způsob enthusiastické zkušenosti v básnické řeči. Alespoň ve formátu PDF byly příslušné citáty ponechány v alfabetě. Pro text v html však byly jako dosud z technických důvodů transkribovány do latinky. V této praxi bychom chtěli pokračovat i nadále. Monika Zimovčáková se zaměřila na problém charakterové orientace v díle Ericha Fromma, David Rybák zpracoval výchovný aspekt fenomenologické redukce a Lucie Vacková představila daseinsanalytické skupinové poradenství.

 

V sekci IMPRINT najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz