Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 3/X/2013 - Summer 2013

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,

 

the third issue of this year is opened by an article of Jitka Paitlová, that focuses on conception of order in Plato’s philosophy. The work of the Czech great thinker J. A. Comenius is commemorated in the text by Jan Hábl. Josef Petr Ondok, the Czech thinker of the 20th century is remembered by Zuzana Svobodová. Štefánia Kuzmová brings us reflection on Dostoyevsky’s novel Demons, and the issue is concluded by comparison of EU documents and Comenius’ legacy written by David Krámský and Miroslav Švec.

 

Under the section IMPRINT you will find our interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.

 

 

Vážení čtenáři,

 

třetí letošní číslo otevírá článek Jitky Paitlové zaměřený na pojetí řádu v Platónově filosofii. První připomínkou díla českého velikána J. A. Komenského je text Jana Hábla, českého myslitele 20. století Josefa Petra Ondoka potom připomíná Zuzana Svobodová. Zamyšlení nad Dostojevského dílem Běsy přináší Štefánia Kuzmová a číslo uzavírá srovnání dokumentů EU a Komenského odkazu z pera Davida Krámského a Miroslava Švece.

 

V sekci IMPRINT najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz