Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 1/XI/2014 - Winter 2014

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Ethical Aspects of Communication (Článek)

Autor: Ilona Semrádová
Abstract: Etické aspekty komunikace. (Article) – Článek se zabývá problematikou etických aspektů komunikace, porozumění, nedorozumění a misinterpretace jako nedílné součásti řeči a výroku. Autorka se ptá po podstatě procesu komunikace, zvažuje dědictví jiných dob spolu s přijetím nejnovějších komun ...

Pojetí touhy u Emmanuela Lévinase (Článek)

Autor: Zuzana Svobodová
Abstract: Emmanuel Lévinas’s Notion of Desire. (Article) – The notion of desire is one of the key notions in the philosophy of Emmanuel Lévinas. Desire as the original dynamis cannot be satisfied by consumption – on the contrary: It is the object of desire that actually makes desire more profound. ...

Setkávání u věci v kontextu japonské kulturality (Článek)

Autor: Helena Brotánková
Abstract: Meeting at a Thing in the Context of Japanese Culturality. (Article) – The author presents a personal insight into some of the features and manifestations of Japanese culturality and offers their projection to anthropological patterns common within Euro-Atlantic cultural space. As a key t ...

K pojetí konstruktivismu jakožto modernímu paradigmatu vzdělávání (Článek)

Autor: Kateřina Smejkalová
Abstract: Zu Auffassung des Konstruktivismus als modernes Paradigma der Ausbildung. (Article) – Der Konstruktivismus als Erkenntnistheorie betont den aktiven Prozess der Wissensentstehung. Der vorliegende Text beschäftigt sich mit der Charakteristik der konstruktivistischen Lerntheorien, insbesonder ...

Filosofické aspekty umělé inteligence v kontextu pedagogických paradigmat (Článek)

Autor: Michal Černý
Abstract: Philosophical Aspects of Artificial Intelligence in the Context of Educational Paradigms. (Article) – Paper discusses the artificial intelligence and its definition at all in the context of the application in education. Presents basic schematic procedures based on symbolic functionalism, c ...


 
 www.filosofie.cz