Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 1/XI/2014 - Winter 2014

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,

 

e-journal PAIDEIA has launched 11th volume. The opening text of the first issue by Prof. Semeradová is devoted to ethical aspects of communication. Emmanuel Lévinas’s notion of desire is examinated by Zuzana Svobodová, and interesting insight into Japanese culturality brings Helena Brotánková. Constructivism as a modern paradigm of education is the theme of Kateřina Smejkalová and philosophical aspects of artificial intelligence describes Michal Černý.

 

Under the section IMPRINT you will find our interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.

 

 

Vážení čtenáři,

 

e-journal PAIDEIA vstoupil již do jedenáctého ročníku. Úvodní text jeho prvního čísla z pera doc. Semrádové je věnován etickým aspektům komunikace. Pojetí touhy u Emanuela Lévinase rozebírá Zuzana Svobodová a zajímavý vhled do japonské kulturality přináší Helena Brotánková. Konstruktivismus jako moderní paradigma vzdělávání je téma Kateřiny Smejkalové a filosofické aspekty umělé inteligence přibližuje Michal Černý.

 

V sekci IMPRINT najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz