Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 2/XI/2014 - Spring 2014

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,

 

this issue of e-journal PAIDEIA brings new inspirational texts: Jitka Paitlová prepared a thorough study of the concept of platonic fronesis, Věra Jirásková engaged the problem of understanding in the thinking of H. G. Gadamer and H. Arendt. Zuzana Labudová analyzed the question of authenticity in literary fiction, Dagmar Kotlíková addressed the phenomenology of perception of of Merleau-Ponty in the relation to a dichotomy inside the Czech art education and Karolína Černá searched the European venue to resolve the global problems.

 

Under the section IMPRINT you will find our interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.

 

 

Vážení čtenáři,

 

další vydání e-journalu PAIDEIA přináší nové inspirativní texty: Jitka Paitlová připravila důkladnou studii o konceptu platónské fronésis, Věra Jirásková se věnovala problému rozumění v myšlení H. G. Gadamera a H. Arendtové. Zuzana Labudová rozebrala otázku autenticity v literární fikci, Dagmar Kotlíková pojednala o fenomenologii vnímání M. Merleau-Pontyho ve vztahu k dichotomii v české výtvarné výchově a Karolína Černá hledala cestu pro Evropu k řešení globálních problémů.

 

V sekci IMPRINT najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz