Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 3–4/XI/2014 - Autumn 2014

Editorial

Autor: David Rybák

Nadčasové pedagogické aspekty v díle Johanna Valentina Andreaeho (Článek)

Autor: Andrea Fleischerová
Abstract: Timeless pedagogical aspects in the work of Johann Valentin Andreae. (Article) – Paper discusses Andreae’s thoughts, which significantly aheaded their time. Currently his work enjoys partial rehabilitation through the initiative of the German educators, who are looking for possible inspira ...

Edukace obratu včetně jejích důsledků pro uplatňování moci ve výchově (Článek)

Autor: Zdeněk Helus
Abstract: Turnaround education including its impacts on application of control in education. (Article) – The attention is devoted to social crisis, the increase of worrying phenomena during the last decade, disrupting usual assurances. The crisis is often explained economically; a different approach ...

Moc a nihilismus (Článek)

Autor: Anna Hogenová
Abstract: Power and nihilism. (Article) – Text refers to connection between ontological substance – the will to power and nihilism. The basis creates the Nietzsche’s and Heideggerian’s thinking.

Moc a bezmoc vychovatele (podle Eugena Finka) (Článek)

Autor: Naděžda Pelcová
Abstract: Power and powerlessness of an educator (by Eugene Fink). (Article) – This paper deals with the problems of education in the broadest ontology context, as formulated by E. Fink. It is the formation of unformed beings, on the communication secret life and not least the ability to distinguish ...

Noein a mathésis. Filosofie a škola v evropské tradici (Článek)

Autor: David Rybák
Abstract: Noein and mathesis. Philosophy and school in the European tradition. (Article) – In this text, we are dealing with the problem of thinking in the philosophical sense of noein and in this context thematizing and uncovering the intrinsic structures of the ground of transcendental subjectivit ...

Between power and powerlessness: teaching as ethically based aid in learning (Článek)

Autor: Dariusz Stępkowski
Abstract: Mezi mocí a bezmocí: učení jako eticky založená pomoc při učení se. (Article) – Tento článek se zabývá vztahem mezi učitelskými a studentskými aktivitami. Teoretickým základem pro analýzu je koncepce německého filosofa výchovy Klause Prangeho. Dnes, jako možná nikdy předtím, je nejvíce poz ...

Moc promluvy: O možnosti člověka promluvit, či výzvě člověka k řeči (Článek)

Autor: Zuzana Svobodová
Abstract: The Power of Speech: On Human Potential in Speaking, or a Person’s Calls for Speech. (Article) – Zuzana Svobodová in her text shows how certain concepts by thinkers on human potential in speaking refer to the mission and responsibility of a person to share the world with other people, with ...

The Power of Art in a Struggle to Believe: A Story of Artistic Collaboration in Terezín (Článek)

Autor: Linney Wix
Abstract: Moc umění v boji o víru: Příběh o umělecké spolupráci v Terezíně. (Article) – Tento text odhaluje podmínky života v Terezíně a vypráví příběh společně tvořeného uměleckého díla, které přežilo v Terezíně zanecháno příbuznému, zatímco autoři díla byli transportováni do Osvětimi v říjnu 1944.

PAIDEIA: ročník XI/2014 (článková bibliografie)

Autor: editor
PAIDEIA: Index of Articles, Volume XI/2014.


 
 www.filosofie.cz