Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 1/XII/2015 - Winter 2015

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Zeit und Gerechtigkeit (Článek)

Autor: Sven Rücker
Abstract: Čas a spravedlnost. – Text sleduje různé dějinné předpoklady a různá východiska pojetí spravedlnosti, nejprve v souvislosti starozákonní, dále v souvislosti novověké teorie práva a společenské smlouvy a konečně v postmetafyzickém myšlení u Martina Heideggera, Waltera Benjamina a Jacquese D ...

Duševní nemoc a privace domova (Článek)

Autor: Pavel Pavlovský
Abstract: Mental illness and privation of home. (Article) – The article tries to perceive mental illness as a privation of the phenomenon of home. Home is understood not only in its psychological or sociological meanings but mainly in its ontological sense. The article gives a brief introduction of ...

K rozhodnutí na konci života (Článek)

Autor: Anna Hogenová
Abstract: Towards decision at the end of life. (Article) – The author ponders the problem of death in postmodern time from ontological and ontical point of view. Ontological thinking seeks ratio essendi, ontical description uses ratio cognoscendi. A modern man is under the rule of systems. It means ...

Úkol váhání a rozhodování (Článek)

Autor: Zuzana Svobodová
Abstract: The task of hesitating and making decisions. (Article) – The focus on the first part of Ricoeur’s analysis of the temporal existence of making decisions – i.e. the essential task of hesitation – shows a relation towards some problematic phenomena of contemporary culture. Besides that, in r ...

Problém smyslu vzdělání (Článek)

Autor: David Rybák
Abstract: Problem of the meaning of education. (Article) – In this text, we are dealing with the “forgotten” meaning of the education. In order to accomplish this task, we are going back to Plato and the Greeks, where the education in its sense has its origin. Forgetting of the original sense of edu ...

Radim Palouš (1924–2015) (Obituary)

Autor: Zuzana Svobodová
Abstract: Radim Palouš (1924–2015). – The author retrospects the nestor of Czech philosophy of education Prof. Radim Palouš, who died on 10th September 2015.


 
 www.filosofie.cz