Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 1/XII/2015 - Winter 2015

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,

 

before we managed to publish this number of the e-journal PAIDEIA due to technical problems, we learned the sad news that the nestor of Czech philosophy of education Prof. Radim Palouš had died on 10th September 2015. This year he would turn 91 years.

 

Apart from a retrospective of this significant personality of the Czech philosophy we bring the contribution of Sven Rücker who pursues time and justice. Extensive study of Pavel Pavlovský is focused on mental illness and privation of home. Prof. Hogenová brings attention towards decision at the end of life, and Zuzana Svobodová writes about the task of hesitating and making decisions.

 

Prof. Palouš is commemorated in this issue by two texts: an article by David Rybák and an obituary by Zuzana Svobodová.

 

Under the section IMPRINT you will find our interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.

 

 

Vážení čtenáři,

 

dříve než se nám z technických důvodů podařilo vydat toto číslo e-journalu, zastihla nás smutná zpráva: 10 září 2015 ve věku nedožitých 91 let zemřel nestor české filosofie výchovy prof. Radim Palouš.

 

Vedle ohlédnutí za touto významnou osobností české filosofie přinášíme článek Svena Rückera, který se věnuje času a spravedlnosti. Rozsáhlá studie Pavla Pavlovského je zaměřena na duševní nemoci a privaci domova. Prof. Anna Hogenová obrací pozornost k rozhodnutí na konci života a Zuzana Svobodová píše o úkolu váhání a rozhodování.

 

Ohlédnutí za prof. Paloušem jsou v tomto vydání věnovány dva texty: článek Davida Rybáka a nekrolog Zuzany Svobodové.

 

V sekci IMPRINT najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz