Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 2–3/XII/2015 - Summer 2015

Editorial

Autor: David Rybák

Gerechtigkeit im Wettbewerb (Článek)

Autor: Franz Bockrath
Abstract: Spravedlnost v soutěži. (Article) – Morální hodnoty jako spravedlnost a čestnost jsou základní principy lidského soužití. Jejich význam a význačnost jsou ale sporné. Autor dále uvádí souhrnný přehled různých pojetí sociální spravedlnosti (1). Potom pojednává o tom, které pojetí spravedlnos ...

Spravedlnost a intencionalita (Článek)

Autor: Anna Hogenová
Abstract: Justice and intentionality. (Article) – The author describes the connection between justice and intention, ontology and onticity in the relation to justice. When faced with injustice, we feel that something important is missing, something important to our sole being. Justice is an intentio ...

Mathésis a noein (Článek)

Autor: David Rybák
Abstract: Mathésis and noein. (Article) – In this text, we are dealing with the problem of a new layer of experience, founded by philosophical intention to non-prejudice and to truth and from this we are trying to understand the problem of justice.

Spravedlnost a její ekonomické aspekty (Článek)

Autor: Milena Tichá
Abstract: Justice and its economic aspects. (Article) – The article deals with economic aspect of justice. It states that justice is not primarily dealt with by the economic theory although even an economist is confronted with the exposures of justice, especially with different opinions on equitable ...

Spravedlnost pro všechny? Oceňování zásluh v podunajské monarchii (Článek)

Autor: Jan Županič
Abstract: Justice for all? Appreciation of merits in the Danube monarchy. (Article) – The article deals with the problem of issuance of orders in the Danube monarchy. The fundamental turning point in the development of the Danube monarchy is the year 1848. The establishment of equality in law, the d ...

Kritika anarchické moci (Článek)

Autor: Michael Hauser
Abstract: Criticism of anarchic power. (Article) – The aim of the article is to show a principal change in the contemporary social critique. While the critique has been drawing up the assumption that the political power relies on a grand narration and disciplination, today’s world provides us with t ...

The Perfect City by al-Fārābī and Ibn Bājja (Článek)

Autor: Pavlína Kopecká
Abstract: Ctnostná obec al-Fárábího a Ibn Bádždži. (Article) – Článek chce prezentovat dva modely ctnostné obce, tak jak byly diskutovány slavnými středověkými islámskými filosofy al-Fárábím a Ibn Bádždžou v jejich politických úvahách: O ctnostné obci a Řízení osamoceného. Oba se vracejí k moudrosti ...

Syndrom narušené rovnováhy na odměně. Onticita a ontologie závislosti (Článek)

Autor: Helena Kalábová
Abstract: Onticity and Ontology of addiction. (Article) – The text is oriented to the field of addiction treatment in terms of onticit and ontological. The importance of equivalent view to the diagnostical and following therapeutical thinking in terms of Cartesian conception of medical methodology a ...


 
 www.filosofie.cz