Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 4/XII/2015 - Autumn 2015

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Emancipated Pedagogical Reason: Morality, Education and Politics in contemporary Polish moral education (Article)

Autor: Dariusz Stępkowski
Abstract: Emancipovaný pedagogický úsudek: Morálka, vzdělávání a politika v současné polské mravní výchově. (Článek) – Pojednání postuluje radikální změnu v uvažování o mravní výchově v Polsku. Tento požadavek vyplývá z emancipovaného pedagogického úsudku, který vyžaduje revizi rozšířeného paradigma ...

Jan Hus jako učitel (I.): Požadavky rektora na učitele (Článek)

Autor: Zuzana Svobodová
Abstract: Jan Hus as Teacher (I.): His Requirements towards Teachers during his Rectorship. (Article) – In connection with this year’s 600th anniversary of the death of Jan Hus, Zuzana Svobodová addresses his role as Rector of Charles University. Specifically, based on Jan Hus’s university addresses ...

K obsahovému vymezení termínů právní filosofie a filosofie práva a morálka a etika (Článek)

Autor: Věra Jirásková
Abstract: On the content definition of the terms “Legal Philosophy” vs. “Philosophy of Law” and “Morality” vs. “Ethics”. (Article) – In its nature, this expository text focuses on the issue of non-differentiation between the terms “legal philosophy” and “philosophy of law” and the concepts of “moral ...

Čas a ekonomické rozhodování (Článek)

Autor: Milena Tichá
Abstract: Time and economic decision-making. (Article) – The essay shows the role of time in economic decision-making in the frame of market economy, presents the selected problems related to the introduction of time into the decision-making and defines the opportunities and limits of their solving. ...

Vědecké výzkumy smrti (Článek)

Autor: Michal Rozhoň
Abstract: Der Tod in den wissenschaftlichen Forschungen. (Article) – Es ist nicht wahr, dass der Tob tabuisiert ist. Es gibt ganze Reihe der Forschungen, die den Tod als Hauptthema haben. Mit dem Tod beschäftigen sich wie Naturwissenschaften, so Sozialwissenschaften, vor allem Medizin, Psychologie u ...

PAIDEIA: ročník XII/2015 (článková bibliografie)

Autor: editor
PAIDEIA: Index of Articles, Volume XII/2015.


 
 www.filosofie.cz