Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 4/XII/2015 - Autumn 2015

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,

 

we bring you the last issue of our e-journal PAIDEIA in this year. This is already the twelfth year of this magazine, which tries to offer interesting and inspiring papers from different authors.

 

In this fourth issue you will find an article about emancipated pedagogical reason from Dariusz Stępkowski, and the first part of reflection on Jan Hus from Zuzana Svobodová. Věra Jirásková devoted her paper to specification of definitions of legal philosophy and philosophy of law, morals and ethics. Milena Tichá writes about the influence of time on economic decision making and Michal Rozhoň pursued scientific researches of death.

 

In this issue you can also find the Index of Articles of the twelfth volume of the magazine. Under the section IMPRINT you will find our interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.

 

 

Vážení čtenáři,

 

přinášíme Vám v tomto ročníku poslední číslo e-journalu PAIDEIA. Jde již o dvanáctý ročník časopisu, ve kterém se snažíme nabízet zajímavé a inspirativní texty různých autorů.

 

V letošním čtvrtém čísle naleznete článek o emancipovaném pedagogickém uvažování od Daria Stępkowského a první část zamyšlení Zuzany Svobodové o Janu Husovi. Vymezení termínů právní filosofie a filosofie práva a morálka a etika se věnovala Věra Jirásková a vlivu času na ekonomické rozhodování Milena Tichá. Michal Rozhoň se zabýval vědeckými výzkumy smrti.

 

V tomto čísle také naleznete kompletní článkovou bibliografii dvanáctého ročníku časopisu. V sekci IMPRINT najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz