Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 1/II/2005 - Winter 2005

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,

a few weeks ago we started the year 2005 A. D. Jews are writing the year 5765, Muslims year 1425 and on February 9th the Asian year of the Rooster will begin. E-journal PAIDEIA is beginning the second year of its existence, even though the first year consisted of only one (autumn) issue. We believe that our e-journal will find its readers, but also its contributors who would enhance it with their inspiring texts. A quality of any journal is always a reflection of its content. Let me whish you and our e-journal prosperous year 2005!

 

In this winter issue you will find a very interesting contribution from Prof. Peter Stöger from the Univerity of Innsbruck. He unrolls its text via a line die Bildung – das Bild – eikon – eideia. Doc. Anna Hogenová is pointing to the impact of words in profound context and with a very current aspect: what kind of thought background, for example, can have newspaper articles about freedom? Do words have its one sole meaning? Martina Průková has skillfully placed her search of roots of the Catholic modernism into a broad philosophical-theological context. Roots of ecological ethic comprehensively describes Jana Dlouhá. Jaroslav Kacetl is contemplating the possibility of reaching an understanding of foreign cultures through language. Zuzana Svobodová with her text about fire is continuing in our interesting series about life movements. The autumn anniversary of Prof. Radim Palouš – and also the ideological ground of our e-journal – commemorates the article “PAIDEIA as the Hope of the Worldage”. Under the heading „Time document“ you will find an extract from a report which was submitted by ex-Prime Minister Vladimír Špidla to the Center for Social and Economic Strategies (CESES) within the Faculty of Social Sciences of Charles University. Unabridged text of the report, with opponent reviews, is accessible in pdf format on the CESES web page, URL:< http://ceses.cuni.cz/CESES-20.html >.

 

We believe that you will find the varied content of our first issue in 2005 interesting. Under the section REDAKCE you will find the interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics. Interesting nonanonymous incentives will be published in the following issues.

 

We would like to recommend the web pages of the Philosophy of Education

URL:< http://www.czp.cuni.cz/filv/phprs/index.php>. Among other interesting information the editors are planning to publish audio files with lectures of guests taking part in the seminars of PhD candidates. The lectures of Prof. Zdeněk Neubauer and Prof. Ivan Vyskočil should be soon available. Highly recommended!

 

 

Vážení čtenáři,

před několika týdny jsme vstoupili do roku 2005. Židé píší rok 5765, muslimové 1425 a 9. února začne asijský rok kohouta. E-journal PAIDEIA zahajuje druhý ročník své existence, byť ten první obsáhl pouze jediné, podzimní číslo. Věříme, že si postupně najde své čtenáře – ale i další přispěvatele, kteří do něho budou posílat kvalitní texty. Časopis je vždy jen takový, jaký je jeho obsah. Vám i e-journalu tedy přejeme dobrý rok!

 

V letošním zimním čísle najdete velmi zajímavý příspěvek prof. Petera Stögera z univerzity v Innsbrucku, který odvíjí svůj text po linii die Bildung – vzdělání – od das Bild – obraz, v řečtině eikon – obraz od eideia – myšlenka. Doc. Anna Hogenová poukazuje na dosah slov, v hlubokém kontextu a s velmi aktuálním aspektem: jaké myšlenkové zázemí mohou občas mít např. novinové články o svobodě? Mají slova svůj jednoznačný význam? Martina Průková kultivovaně usadila do širokých filosoficko-theologických souvislostí svoje hledání kořenů katolického modernismu a kořeny pro změnu ekologické etiky přehledně popisuje Jana Dlouhá. Jaroslav Kacetl se zamýšlí nad možností porozumění cizím kulturám prostřednictvím jazyka a na první díl zajímavého seriálu o pohybech života navázala Zuzana Svobodová tentokrát textem o ohni. Podzimní jubileum profesora Radima Palouše – a vlastně i ideové zázemí našeho časopisu – připomíná článek „PAIDEIA jako naděje světověku“. V rubrice dokument doby je potom zařazen výtah ze studie, kterou v loňském roce zpracovalo na zadání expremiéra Špidly Centrum pro sociální a ekonomické strategie UK FSV. Nezkrácený text zprávy i s oponentskými posudky najdete ve formátu pdf na webových stránkách CESES, URL:< http://ceses.cuni.cz/CESES-20.html >.

 

Věříme, že pestrý obsah prvního letošního čísla Vás zaujme. V sekci REDAKCE najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty. Zajímavé neanonymní podněty budeme v následujících číslech zveřejňovat.

 

Máme pro Vás ještě tip na webové stránky Filosofie výchovy:

URL:< http://www.czp.cuni.cz/filv/phprs/index.php >. Kromě vydávání mnoha zajímavých informací a aktualit plánují editoři stránek zveřejňování zvukových souborů s přednáškami hostů kolokvií doktorandů filosofie výchovy. K dispozici by již brzy měla být vystoupení prof. Zdeňka Neubauera a prof. Ivana Vyskočila. Majitelům příslušného technického vybavení velmi doporučujeme!


 
 www.filosofie.cz