Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 2/XIII/2016 - Spring 2016

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,

 

even the second issue of this volume of the e-journal PAIDEIA is dedicated to the nestors of the Czech philosophy of education Jaroslava Pešková and Radim Palouš.

 

David Rybák in his phenomenologicaly oriented article deals with the interpretation of pure ego. Zuzana Svobodová published the second part of here work on Jan Hus. Miriam Prokešová considers  Comenius’ God’s world and Jiří Sůva draws attention to the spreading of the desert of non-thinking. Miroslav Joukl prepared an essay on a return.

 

Under the section IMPRINT you will find our interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.

 

 

Vážení čtenáři,

 

i ve druhém letošním čísle e-journalu PAIDEIA jsou texty věnovány nestorům české filosofie výchovy Jaroslavě Peškové a Radimu Paloušovi.

 

David Rybák se ve fenomenologicky laděném článku zabývá interpretací čistého já. Zuzana Svobodová připojila druhý díl práce o Janu Husovi. Miriam Prokešová uvažuje o Komenského Božím světě a Jiří Sůva upozorňuje na šíření pouště nemyšlení. Miroslav Joukl připravil esej o návratu.

 

V sekci IMPRINT najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz