Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 3/II/2005 - Summer 2005

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Tématické okruhy sémiotiky. (Očima autora tohoto přehledu) (článek)

Autor: Ladislav Tondl
Abstract: Thematic areas of semiotics. (Author’s view.) – Author is pursuing semantics and semiotics as of the forties of the last century. A man uses for communication a system of symbols. Their concatenation can differ in type and character. Author describes epistemological relationships of commun ...

The Problem of Corporeality and Temporality (článek)

Autor: Anna Hogenová
Abstract: Problém tělesnosti a časovosti. – Člověk nekončí tam, kam až dosahuje kůže ohraničující jeho tělo (SÓMA), ale tam, kam až sahá jeho tělesná existence, tělesnost. Stáváme se tělesnými prostřednictvím rukou a slova. Proč je to právě ruka a ne třeba noha, když všechny smysly hrají důležitou ú ...

„Živel zemský“: Pohyby života IV (článek)

Autor: Zuzana Svobodová
Abstract: “The Earthly Element”: Life Motions IV. – With the fourth reflection upon the elements, the symbolic circle comes to a close; following up the considerations on Air, this text is to establish a link to the first treatise on Water and – by mediation – also to the published text on Fire. The ...

Axiologie (článek)

Autor: Pavlína Kalivodová
Abstract: Axiology. – Author is defining philosophy towards special science, philosophy has its subject in theoretical bearing and reflection. She also distinguishes between the understanding of consciousness in the philosophical and psychological sense. Formation of value scale is connecting them t ...

Milan Machovec – filosof růstu k vyspělejšímu lidství (článek)

Autor: Pavel Žďárský
Abstract: Milan Machovec – the philosopher of growth towards more mature humanity. – An overview of principal outlines of Machovec’s philosophy. Milan Machovec was formed by his religious experience in his youth and by his relationship towards Masaryk. He is a socratic philosopher, forming attitude ...

An meine Freunde (dokument doby)

Autor: Milan Machovec
Abstract: Mým přátelům. – Milan Machovec píše 23. srpna 1968 provolání svým přátelům, univerzitním kolegům, vědcům a studentům celého světa s žádostí o každou možnou pomoc nejen v situaci vyvolané invazí vojsk do Československa, ale též pro ideály socialismu s lidskou tváří – socialismu spojenému s ...


 
 www.filosofie.cz