Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 3/II/2005 - Summer 2005

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,

this summer has been overshadowed by the terrorist attacks in London and on the Sinai peninsula. The summertime is coming to its halftime, and maybe along with the summer leisure reading something contemplative can be useful.

In this summer issue of our e-journal PAIDEIA we prepared another text of Prof. Ladislav Tondl, this time focused on the themes of semiotics. Doc. Anna Hogenova is contemplating the problem of corporeality and temporality. Zuzana Svobodova prepared the final part of the series about life motions, this time devoted to the earthly element. Also students of pre-gradual studies will have the opportunity to publish their texts in our journal, and thus be encouraged in their further work. In this issue we are publishing notes to axiology by Pavlina Kalivodova, student of the third grade at the Faculty of Education at Charles University. The unattained 80th birthday of Prof. Milan Machovec is commemorated by two texts: a short overview of the main themes of his philosophy and the document An meine Freunde – a protest against the occupation of Czechoslovakia in 1968.

Under the section REDAKCE you will find the interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.


Vážení čtenáři,
na léto padl stín teroristických útoků v Londýně a na Sinajském poloostrově. Prázdninové období se blíží k poločasu a k lehké letní četbě možná přijde vhod i něco k zamyšlení.

V letním čísle e-journalu PAIDEIA jsme pro Vás připravili další text prof. Ladislava Tondla zaměřený tentokrát na témata sémiotiky. Doc. Anna Hogenová se zamýšlí nad problémem časovosti a tělesnosti a poslední díl seriálu o pohybech života připravila Zuzana Svobodová. Na závěr si nechala živel zemský. Příležitost publikovat své texty a získat povzbuzení do další práce budou dostávat i studenti pregraduálního studia. Tentokrát vydáváme poznámky o axiologii od Pavlíny Kalivodové z třetího ročníku UK PedF. Nedožité osmdesáté narozeniny Milana Machovce připomínají dva texty: krátký přehled hlavních témat jeho filosofie a dokument An meine Freunde – protest proti okupaci Československa v roce 1968.

V sekci REDAKCE najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz