Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 4/II/2005 - Autumn 2005

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Movement and Time (článek)

Autor: Anna Hogenová
Abstract: Pohyb a čas. – Předneseno na konferenci IAPS (International Association for the Philosophy of Sport), která se konala ve dnech 15.–18. 9. na Univerzitě Palackého v Olomouci. – Podstata těla není měřitelná na jeho povrchu ani uvnitř, podstata pohybu se nedá změřit na pohybujícím se předmětu ...

Harmonie Jana Amose Komenského (článek)

Autor: Janina Moskalová
Abstract: Die Harmonie von Jan Amos Komenský. – Das ganze Werk Comenius kreiste um das Thema der Harmonie. Sein Denken geht einerseits von dem Glauben an eine göttliche Ureinheit aus, von einem endgültigen Friedensreich, das mit der Wiederkunft Christi eintreten wird, andererseits litt er an der got ...

Poznámky z komeniánského sborníku – Bamberg 2004 I (článek)

Autor: Zuzana Svobodová
Abstract: Remarks regarding a conference proceedings on Comenius – Bamberg 2004 I. – The author presents a summary of talks that were presented during a Czech and German seminar held at Bamberg University in 2004 and were published in the conference proceedings called Johann Amos Comenius – Vordenke ...

Jan Patočka o T. G. Masarykovi: kritické ocenění (dokument doby)

Autor: Erazim Kohák
Abstract: Jan Patočka about T. G. Masaryk: a critical Appraisal. – Masaryk and Patočka – two of the greatest thinkers of the Czech modern history are in the centre of attention of Kohák’s paper. The author mentions fixed idea of continuity between them (cf. generaly accepted developmental line Masar ...

Za Miloslavem Čapkem (nekrolog)

Autor: Pavel Žďárský
Abstract: The Memory of Miloslav Čapek. – On Friday, 23 September 2005, Miloslav Čapek, the brave warrior against the totalitarian regime, the political prisoner and publicist, was defeated in his unequal battle with cancer. After the communist putsch in 1948 he decided to leave to exile and on Nove ...

PAIDEIA: ročníky I/2004, II/2005 (článková bibliografie)

Autor: editor
PAIDEIA: Index of Articles, volumes I/2004, II/2005.


 
 www.filosofie.cz