Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 4/II/2005 - Autumn 2005

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,

technical problems have delayed the release of our autumn issue, but we are glad that we can after all finalize this year’s volume in this calendar year.

In the forth issue of our e-journal PAIDEIA you will find the speech of doc. Anna Hogenová at the IAPS conference which took place in Olomouc in September. Two contributions are considering the way of thinking of J. A. Komenský – Janina Moskalová is searching for harmony in his work and Zuzana Svobodová is sharing her notes on the Czech-German colloquium. In the Documents section we published a lecture by prof. Erazim Kohák presented at the Masaryk colloquium in Paris in the spring 2002. This autumn brought to us sad news about the death of Miloslav Čapek, who’s thoughts were introduced in the first issue of our e-journal. A short memory is therefore published to commemorate his life. The index of articles recapitulates the two volumes of the e-journal PAIDEIA so far published.

Dear readers, we wish you peaceful Christmas time and full health and success with your projects for the upcoming year 2006. We hope that our e-journal PAIDEIA will serve you as a source of inspiration.

Under the section REDAKCE you will find the interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.


Vážení čtenáři,

technické obtíže zdrželi vydání podzimního čísla. Jsme rádi, že můžeme dokončit letošní ročník ještě v tomto kalendářním roce.

V obsahu čtvrtého čísla e-journalu PAIDEIA najdete vystoupení doc. Anny Hogenové na konferenci IAPS, která se konala v září v Olomouci. Dva příspěvky se týkají myšlení J. A. Komenského. Janina Moskalová hledá v jeho díle harmonii a Zuzana Svobodová se rozhodla podělit o své poznámky ke sborníku z česko-německého kolokvia. Mezi dokumenty jsme zařadili přednášku prof. Erazima Koháka přednesenou na masarykovském kolokviu v Paříži na jaře 2002. Během podzimu jsme se dozvěděli smutnou zprávu o úmrtí Miloslava Čapka, s jehož myšlením jsme se seznámili v prvním čísle našeho časopisu. Věnovali jsme mu krátké ohlédnutí. Dva dosud vydané ročníky e-journalu PAIDEIA rekapituluje článková bibliografie.

Milí čtenáři, přejeme vám klidné prožití adventní doby i vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchů v příštím roce. Věříme, že e-journal PAIDEIA vám v něm dodá nějakou inspiraci.

V sekci REDAKCE najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz