Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 2/III/2006 - Spring 2006

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Cizí jazyk otevírá svět. Výuka cizích jazyků na pozadí filosofie (článek)

Autor: Kateřina Smejkalová
Abstract: Fremdsprache öffnet die Welt. Fremdsprachenunterricht vor dem Hintergrund der Philosophie. – Folgende Studie befasst sich mit der Analyse einzelner Thesen oder Gedanken ausgewählter Denker solcher philosophischen Strömungen, die mit der Problematik von Sprache und Kommunikation eng verbun ...

Poznámky z komeniánského sborníku – Bamberg 2004 II (článek)

Autor: Zuzana Svobodová
Abstract: Remarks regarding a conference proceedings on Comenius – Bamberg 2004 II. – The author presents a summary of talks that were presented during a Czech and German seminar held at Bamberg University in 2004 and were published in the conference proceedings called Johann Amos Comenius – Vordenk ...

Marginální skupiny v multikulturní společnosti: apačská identita a státní školství (multikulturalismus)

Autor: Daniela Pěničková
Abstract: Marginal Groups in Multicultural Society: Apache Identity and Public Education System. – This article presents a case study of one of the Western Apache tribes in the U. S. Southwest in the effort to examine the sociocultural and political factors underpinning the processes of shaping curr ...

Teorie vzdělanostních nerovností a romské prostředí (multikulturalismus)

Autor: Stanislav Holubec
Abstract: The social inequalities in education system and Roma minority. – In his article Stanislav Holubec explores the high level of social inequality which exists in the Czech education system in the Czech republic related to Roma minority. He distinguishes such objective factors as: a lower numb ...

Refugee issues in the system of the secondary and high education in Bulgaria (referát)

Autor: Siyka Tchavdarova-Kostova
Abstract: Problémy uprchlíků na sekundárním a terciárním stupni vzdělávání v Bulharsku. – Bulharský vzdělávací systém stojí v tuto chvíli před výzvami, které pramení z dynamických změn v bulharské společnosti v posledních 15ti letech po změně politického směřování země v roce 1989. Jeho důsledkem je ...

Náboženství, věda, filosofie (referát)

Autor: Radim Palouš
Abstract: Religion, Science, Philosophy. – Contribution for international conference Religion and Science (15th–16th November 2005, Pardubice). Science regards any “metaphysical” approach as nonscientific. But this doesn’t imply to any science but to the “modern” one, which main characteristic is th ...

Nikolaj Demjančuk, Lucia Drotárová – Vzdělání a extremismus, Nakladatelství Epocha, Praha 2005, 133 s. (recenze)

Autor: Věra Jirásková
Abstract: Nikolaj Demjančuk, Lucia Drotárová – Education and Extremism. (Book review.) – The authors succeeded in analyzing the extremism from the sociological, psychological, philosophical, political and ethical view. The book can be divided into 3 parts. In the first part the authors are squaring ...

Jozef Keulartz – Jozef Keulartz – Zápas o přírodu: kritika radikální ekologie (ukázka z publikace)

Autor: Jana Dlouhá (překlad a úvodní slovo)
Abstract: The Struggle for Nature. A Critique of Radical Ecology. – Short outline and extract of the critical – analytical work of Jozef Keulartz that is focused at review of most influential streams in environmental philosophy. In his book, the autor is mapping philosophical roots of the so called ...

Za Jaroslavou Peškovou (nekrology)

Autor: Anna Hogenová, Zuzana Svobodová, David Krámský
Abstract: The Memory of Jaroslava Pešková. (Necrologues) – On Friday, February 3rd, 2006 died “the first lady of the Czech philosophy” professor Jaroslava Pešková at the age of 77 years. She was the co-founder of the section Philosophy of Education on Faculty of Education of Charles University. She ...


 
 www.filosofie.cz